รีวิวมอเตอร์ไซค์

ไฟอ่อน-ไฟแก่ คืออะไร? ทำไมต้องเข้าใจ

ไฟอ่อนไฟแก่ คืออะไร ทำไมต้องเข้าใจ

ขอบคุณที่มาภาพจาก riders.drivemag.com

          หัวเทียนมีหน้าที่คอยสร้างประกายไฟ เพี่อให้ละอองน้ำมันเชื้อเพลิงที่ผสมรวมกับอากาศ แล้วเรียกกันว่า “ไอดี” นั้นมีการจุดไฟอย่างรวดเร็วภายใต้แรงอัดในห้องเผาไหม้ การที่หัวเทียนจะเกิดประกายไฟได้นั้น จะได้รับคำสั่งจากกล่องควบคุมสมองกลที่คำนวณรอบของเครื่องยนต์ และรู้ว่าลูกสูบนั้นเคลื่อนตัวขึ้นมาในจังหวะอัด และในการลุกติดไฟของไอดีนั้นจะใช้เวลาระยะหนึ่งในการลุกวาบ ซึ่งจะต้องสั่งค่าคำนวณการจุดระเบิดให้ห้องเผาไหม้ให้มีความสัมพันธ์กันในแต่ละย่านรอบเครื่องยนต์ จึงจะได้แรงดันจากการจุดระเบิดมาใช้งานได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยโดยให้มีการสูญเสียไปอย่างเปล่าประโยชน์น้อยที่สุด

ไฟอ่อนไฟแก่ คืออะไร ทำไมต้องเข้าใจ

ขอบคุณที่มาภาพจาก dreamstime.com

          โดยความหมายของ ไฟอ่อน-ไฟแก่ ที่เราควรจะรู้และทำความเข้าใจก็มีดังต่อไปนี้

          ไฟอ่อนเกินไป การตั้งค่าไฟให้อ่อนเกินไปหมายถึง การปรับตั้งค่ากล่องควบคุมให้สั่งงานหัวเทียนสร้างประกายไฟช้าเกินไป โดยที่ลูกสูบนั้นมีการเคลื่อนตัวขึ้นมาถึงจุด TDC (ศูนย์ตายบน) แล้วซึ่งจะทำให้การลุกติดไฟนั้นยังไม่ทั่วทั้งหมด แต่ลูกสูบกลับเคลื่อนตัวลงไปในจังหวะระเบิดแล้ว ซึ่งจะผลให้เครื่องยนต์มีกำลังงานที่ดี ในช่วงรอบเดินเบา หรือรอบต่ำเท่านั้น เมื่อมีการเร่งเครื่องยนต์ให้ มีรอบสูงขึ้นไอดีจะจุดระเบิดตามไม่ทัน ทำให้เครื่องยนต์ไม่มีกำลัง หรือมีน้อยลงกว่าปกติ ซึ่งจะทำให้ต้องเร่งเครื่องมากกว่าเดิม

          ไฟกำลังพอดี ในช่วงที่เครื่องยนต์ทำงานรอบต่ำนั้น ในส่วนของการจุดระเบิดกล่องควบคุมสามารถสั่งให้หัวเทียนสร้างประกายไฟในช่วงที่ลูกสูบเคลื่อนตัวขึ้นเกือบจึงจุด TDC (ศูนย์ตายบน) ได้เพราะจะทำให้เชื้อเพลิงลุกติดไฟทั้งหมด จังหวะเดียวกับที่หัวลูกสูบขึ้นสุดพอดี ผลที่ได้ คือ จะได้กำลังงานจากการจุดระเบิดถีบลูกสูบให้เคลื่อนตัวลงพอดี

          ไฟแก่เกินไป การตั้งค่าให้ไฟแก่หมายถึง กล่องควบคุมนั้น สั่งงานให้หัวเทียนจุดประกายไฟล่วงหน้าเร็วกว่าเดิมก่อนที่ลูกสูบ จะเคลื่อนตัวขึ้นมาตรงจุด TDC (ศูนย์ตายบน) ขึ้นตรงนี้จะมีความสำคัญมาก คือ ในช่วงรอบเครื่องยนต์ต่ำนั้นไอดีในห้องเผาไหม้นั้น จะลุกวาบติดไฟทั้งหมดก่อนที่ลูกสูบจะเคลื่อนตัวขึ้นสุด ส่งผลให้เกิดแรงต้านที่หัวลูกสูบ ผลที่ได้ก็คือเครื่องยนต์จะมีอาการอั้นจากแรงต้านวิ่งไม่ออกมีเสียงดัง “กั๊กๆ” จากห้องเผาไหม้หรือภาษา ช่วงจะเรียกว่าเสียง “เขกหัวสูบ” แต่เมื่อมีการเร่งเครื่องยนต์ไป ที่รอบสูงสุดนั้น อาการเสียงเขกจะหายไปเนื่องจากไอดีจุดระเบิดช่วงที่ลูกสูบเคลื่อนตัวขึ้นมาอย่างรวดเร็วจึงได้กำลังงานที่เต็มเม็ดเต็มหน่วย

ไฟอ่อนไฟแก่ คืออะไร ทำไมต้องเข้าใจ

 ขอบคุณที่มาภาพจาก natbigbike.co.th

          ทั้งหมดนี้ก็เป็นความรู้เกี่ยวกับ ไฟอ่อน-ไฟแก่ ที่ภาษาช่างเขาใช้กัน ถึงเราไม่ใช่ช่างเป็นผู้ใช้งานรถก็ควรมีความรู้ติดไว้บ้าง เมื่อช่างบอกอาการรถของเราเป็นอะไร เราจะพอเข้าใจในส่วนนี้บาง