รีวิวมอเตอร์ไซค์

อะไหล่แท้ อะไหล่เทียบ อะไหล่เทียม

         ก่อนที่เราจะนำรถเข้ารับการบำรุงรักษา เราควรทำความเข้าใจอะไหล่ทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ อะไหล่แท้ อะไหล่เทียบ อะไหล่เทียม ว่าคืออะไร มีข้อดี-ข้อเสียอย่างไร และจะตัดสินใจเลือกใช้หรือไม่ใช้ อย่างไรดี ทั้งนี้เพื่อให้รถอันเป็นที่รักของคุณสามารถนำมาใช้งานได้ดีดังเดิม

อะไหล่แท้ อะไหล่เทียบ อะไหล่เทียม

ขอบคุณที่มาภาพ จาก  pixabay.com

อะไหล่แท้

         อะไหล่แท้ หมายถึง อะไหล่ที่จัดจำหน่ายภายใต้ยี่ห้อรถยนต์ของค่ายนั้น ๆ เป็น อะไหล่ที่ผ่านการตรวจสอบตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต หรือ “QC” การผลิตและการใช้วัสดุที่นำมาผลิตนั้น จะเป็นแบบเดียวกับที่ใช้ในการประกอบรถยนต์จากโรงงานผู้ผลิต

          สาเหตุที่อะไหล่แท้มีราคาสูง เนื่องจากบริษัทผู้ผลิตต้องว่าจ้างโรงงานผู้ผลิต ภายนอกให้ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่มาส่งมอบให้ตนเองอีกทอดหนึ่ง เมื่อผ่านกระบวนการต่าง ๆ แล้วบริษัทผู้ผลิตรถยนต์จะเพิ่มมูลค่าสินค้าขึ้น ทั้งนี้เพื่อกลยุทธ์ทางการตลาด ทั้งในแง่การขาย การสร้างรายไต้ การทำแบรนดิ้ง หรือการสร้างความนำเชื่อถือต่อตราสินค้าทั้งในปัจจุบันและในอนาคตข้างหน้า

          นอกจากนี้ “อะไหล่แท้” ส่วนใหญ่จะมีการจำหน่ายแบบยกแพ็ค เช่น ระบบช่วงล่างของปีกนก จะประกอบด้วย ลูกหมาก บูช ฯลฯ ชิ้นส่วนที่ประกอบสำเร็จ ซึ่งไม่สามารถซื้อแยกชิ้นได้ หรือเพลาขับประกอบไปด้วยตุ๊กตารับกลางหรือยางห่อหุ้ม โดยจำหน่ายยกพวงซึ่งเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ “อะไหล่แท้” มีราคาแพง

อะไหล่แท้ อะไหล่เทียบ อะไหล่เทียม

ขอบคุณที่มาภาพ จาก  pixabay.com

อะไหล่เทียบ

          ส่วนใหญ่การผลิตรถยนต์นั้น บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ที่ดำเนินกิจการในบ้านเรา จะสั่งทำอะไหล่จากภายนอกนำเข้ามาประกอบในโรงงานผลิต หรือเรียกอีกอย่างว่า “ซัพพลายเออร์” โดยอะไหล่ที่ผ่านการตรวจมาตรฐานหรือ “QC” ของบริษัทผู้ผลิตจะนำชิ้นส่วนอะไหล่เหล่านี้เข้าไปเป็นส่วนประกอบของรถยนต์ และนำไปขายในนามของอะไหล่แท้ห้าง ซึ่งอะไหล่เทียบดังกล่าวนี้มักจะมีราคาใกล้เคียงกับอะไหล่แท้ หรือถูกกว่าเล็กน้อย และสามารถแยกขายเป็นชิ้นได้

          ดังนั้น ซัพพลายเออร์ส่วนใหญ่จึงผลิตอะไหล่ทดแทนหรืออะไหล่ทางเลือกในราคาที่ถูกกว่า โดยจำหน่ายในชื่อของบริษัทตนเอง นอกจากนี้ยังรวมไปถึงบริษัทผลิต อะไหล่ที่ไม่ได้ป้อนให้กับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์โดยตรง แต่ผ่านมาตรฐาน OEM หรือได้รับการรับรองจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ ก็ถือว่าเป็น “อะไหล่เทียบ” ไต้เช่น กัน

อะไหล่แท้ อะไหล่เทียบ อะไหล่เทียม

ขอบคุณที่มาภาพ จาก  pixabay.com

อะไหล่เทียม

          “อะไหล่เทียม” หรือบางครั้งอาจเรียกว่า “อะไหล่ปลอม” หมายถึง อะไหล่ที่ผลิตเลียนแบบอะไหล่แท้ หรืออะไหล่เทียบ โดยส่วนใหญ่จะผลิตโดยใช้ยี่ห้อรถยนต์ หรือบริษัทผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ที่มีชื่อเสียง คุณสมบัติและลักษณะต่าง ๆ ของ “อะไหล่ปลอม” นั้น จะมีความใกล้เคียงหรือเหมือนกันทุกประการกับ “อะไหล่แท้” เมื่อมองด้วยตาเปล่า แต่เมื่อนำไปใช้งานจะเห็นถึงความแตกต่างของคุณภาพที่ลดลงอย่างชัดเจน

            ทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ อะไหล่แท้ อะไหล่เทียบ อะไหล่เทียม ที่หลายคนอาจจะยังสงสัยหรือไม่เข้าใจกัน เราได้ทำการรวบรวมและสรุปมาให้เข้าใจได้ง่าย เพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้ออะไหล่ตามความประสงค์ของแต่ละท่านเลย